Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
หน้าแรก |
ร่วมงานกับ BEM |
ถาม – ตอบ |
ติดต่อเรา |
แผนผังเว็บไซต์ |
Skip Navigation Links
รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน
รถไฟฟ้าสายสีม่วง
บัตรโดยสาร
MRT Life
ข่าวสารและกิจกรรม
การบริการเหนือสิ่งอื่นใด
ร่วมทำธุรกิจกับเรา
เมนู Skip Navigation Links
รถไฟฟ้าสายสีม่วง
พื้นที่จอดแล้วจร
 
 
 
 

พื้นที่จอดแล้วจร
เป็นพื้นที่อาคารจอดรถโดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย สำหรับผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT อาคารจอดแล้วจรนี้ ถูกออกแบบเพื่อความปลอดภัย และมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการใช้งาน เช่น กล้องวงจรปิด ระบบเตือนอัคคีภัย โทรศัพท์สาธารณะ และระบบเครื่องขยายเสียง การผ่านเข้าออกโดยการรับบัตรผ่านที่ทางเข้าอาคาร

อัตราค่าบริการ
• ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT : 10 บาท / 2 ชม.
• ผู้ไม่ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT : 20 บาท / ชม.
• บริการที่จอดรถรายเดือน : 1,000 บาท / เดือน

บัตรจอดแล้วจร
• ผู้ใช้บริการอาคารจอดแล้วจร สามารถใช้บัตรจอดรถในการ โดยสารรถไฟฟ้าสายสีม่วงได้เลย โดยไม่ต้องซื้อบัตรโดยสารอีกครั้ง
• อัตราค่าจอดรถจะถูกคิดในอัตราทุก 2 ชั่วโมง 10 บาท หลังจากที่นำบัตรไปใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีม่วงแล้วเท่านั้น
• กรณีไม่นำบัตรจอดรถไปใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีม่วง อัตราค่าบริการจอดรถชั่วโมงละ 20 บาท

เวลาเปิดให้บริการ

วันจันทร์-วันศุกร์ 05.00-01.00 น.(ของวันถัดไป)

วันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 05.00-01.00 น.(ของวันถัดไป)

สถานี

ทางเข้า - ออก

จอดรถได้ (คัน)

 O คลองบางไผ่

หมายเลข 3

1,800

 O สามแยกบางใหญ่

หมายเลข 2

1,460

 O บางรักน้อย-ท่าอิฐ

หมายเลข 1

1,070

 O แยกนนทบุรี 1

หมายเลข 4

435

 อาคารจอดแล้วจรศุนย์ซ่อมบำรุง
อาคารจอดแล้วจรศูนย์ซ่อมบำรุงเป็นอาคารจอดแล้วจรสูง 3 ชั้น สามารถรองรับประมาณผู้ใช้บริการได้ 1,800 คัน บนพื้นที่ 28,500 ตารางเมตร ตั้งอยู่ใต้อาคารศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าสายสีม่วง ผู้ใช้บริการ สามารถเข้าอาคารจากทาง ทิศตะวันออกของถนนกาญจนาภิเษก (ฝั่งตะวันตก) อาคารจอดแล้วจรศูนย์ซ่อมบำรุงนี้ เชื่อมกับ สถานีคลองบางไผ่ บริเวณชั้นออกบัตรโดยสารของสถานีอาคารจอดแล้วจรสามแยกบางใหญ่
อาคารจอดแล้วจรสามแยกบางใหญ่ ตั้งอยู่ริมถนนรัตนาธิเบศร์ เป็นอาคารจอดแล้วจรสูง 10 ชั้น สามารถรองรับประมาณผู้ใช้บริการได้ 1,460 คัน บนพื้นที่ 7,700 ตารางเมตร ผู้ใช้บริการ สามารถเข้าอาคารจากทางทิศใต้ของถนนรัตนาธิเบศร์ และออกอาคาร ด้วยถนนรัตนาธิเบศถ์ฝั่งขาเข้าเมือง อาคารจอดแล้วจรสามแยกบางใหญ่นี้ เชื่อมกับ สถานีสามแยกบางใหญ่ บริเวณชั้นออกบัตรโดยสารของสถานีอาคารจอดแล้วจรท่าอิฐ
อาคารจอดแล้วจรท่าอิฐ ตั้งอยู่ริมถนนรัตนาธิเบศร์ เป็นอาคารจอดแล้วจรสูง 10 ชั้น สามารถรองรับประมาณผู้ใช้บริการได้ 1,070 คัน บนพื้นที่ 9,700 ตารางเมตรผู้ใช้บริการ สามารถเข้าอาคารจากทางทิศใต้ของถนนรัตนาธิเบศร์ และออกอาคาร ด้วยถนนรัตนาธิเบศถ์ฝั่งขาเข้าเมือง อาคารจอดแล้วจรท่าอิฐนี้เชื่อมกับ สถานีบางรักน้อย-ท่าอิฐ บริเวณชั้นออกบัตรโดยสารของสถานีอาคารจอดแล้วจรแยกนนทบุรี 1
อาคารจอดแล้วจรแยกนนทบุรี 1 เป็นอาคารจอดแล้วจรสูง 4 ชั้น สามารถรองรับประมาณผู้ใช้บริการได้ 435 คัน บนพื้นที่ 8,500 ตารางเมตร ตั้งอยู่บนถนนรัตนาธิเบศร์ ใกล้เซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์ ,คอมเพล็กซ์ Index Living Mall และ HomeWork ผู้ใช้บริการ สามารถเข้าอาคารจากทางทิศใต้ของถนนรัตนาธิเบศร์ และออกอาคารด้วยถนนรัตนาธิเบศถ์ฝั่งขาเข้าเมือง อาคารจอดแล้วจรแยกนนทบุรี 1 นี้เชื่อมกับ สถานีแยกนนทบุรี 1 บริเวณชั้นออกบัตรโดยสารของสถานี

Member of , APTA and NOVA.