Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
หน้าแรก |
ร่วมงานกับ BEM |
ถาม – ตอบ |
ติดต่อเรา |
แผนผังเว็บไซต์ |
Skip Navigation Links
รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน
รถไฟฟ้าสายสีม่วง
บัตรโดยสาร
MRT Life
ข่าวสารและกิจกรรม
การบริการเหนือสิ่งอื่นใด
ร่วมทำธุรกิจกับเรา
เมนู Skip Navigation Links
รถไฟฟ้าสายสีม่วง
ระบบรถไฟฟ้า MRT
 
 
 
 

ข้อมูลระบบรถไฟฟ้า


ลักษณะเฉพาะรถไฟฟ้าสายสีม่วง
ระบบขับเคลื่อนอยู่ที่ตู้ตรงส่วนปลายของแต่ละด้าน ส่วนตู้กลางเป็นตู้โดยสารที่ไม่มีระบบขับเคลื่อน

ลักษณะที่สำคัญของรถไฟฟ้า
ความจุของผู้โดยสารต่อ 3 ตู้ขบวน (รวม 126 ที่นั่ง)
ผู้โดยสารที่ยืน 6 คน/ตารางเมตร : 900 คน / ขบวน
รถไฟแบบ 3 ตู้ขบวนจะต่อเชื่อมกันแบบกึ่งถาวร และสามารถเพิ่มจำนวนตู้โดยสารได้เป็น 6 ตู้ขบวน
ระบบอาณัติสัญญาณ
ระบบอาณัติสัญญาณและระบบประตูกั้นชานชาลาเป็นระบบ ATPความยาวของรถไฟ 3 ตู้ขบวน : ประมาณ 65 เมตร

ความเร็วสูงสุดที่เป็นไปได้ : 80 กม./ชม.

ความเร็วในการให้บริการเฉลี่ย : 32 กม./ชม.
ศูนย์ซ่อมบำรุง(Depot)
ตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 150 ไร่ บนถนนกาญจนาภิเษก ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี สร้างขึ้นบนพื้นคอนกรีตเสริมแรง ยกระดับจากพื้นดิน มีจำนวน 2 ชั้น และมีอาคารจอดแล้วจรใกล้กับสถานีคลองบางไผ่ พื้นที่ภายในศูนย์ซ่อมบำรุงได้ถูกจัดวางผังโครงสร้างไว้อย่างเหมาะสม รวมเอาสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหมด เกี่ยวกับการจัดการบริหารศูนย์ควบคุมการเดินรถ และการบำรุงรักษาระบบสายสีม่วง

ภายในศูนย์ซ่อมบำรุงประกอบด้วย
- โรงซ่อมบำรุงหลัก (Main Workshop)

- พื้นที่จอดรถไฟฟ้า(Stabling Area)
- ศูนย์ควบคุมการเดินรถ(OCC)
- โรงซ่อมบำรุงทางวิ่ง(Permanent Way Shop / Workshop)
- โรงล้างรถไฟฟ้า(Train Wash Plant)
- อาคารบริหาร (Administration Office)
- สถานีไฟฟ้าประธาน(Bulk Substation)
- ทางวิ่งทดสอบ(Test Track)
- ศูนย์ฝึกอบรม(Training Center)
ศูนย์ควบคุมการเดินรถ(OCC)
ศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการ เป็นหัวใจของการควบคุมการเดินรถไฟฟ้า โดยเจ้าหน้าที่ในศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการจะทำหน้าที่ควบคุมและสั่งการไปยังทุกสถานี และทุกขบวนรถไฟฟ้า เพื่อให้การเดินทางด้วยระบบรถไฟฟ้าเป็นไปด้วยความปลอดภัย รวดเร็ว และตรงเวลา

โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำการ ตลอด 24 ชั่วโมง รองรับทั้งการให้บริการผู้โดยสาร และการซ่อมบำรุงในช่วงเวลาหลังปิดให้บริการ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการ ในทุกตำแหน่งจะต้องได้รับการฝึกอบรมให้ตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นลำดับแรก

โดยจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ขั้นตอนการปฏิบัติในทุกสถานการณ์ สามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาตามหน้าที่ และความรับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง ฉับไว ตลอดจนไม่ตื่นตระหนก และสามารถควบคุมสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ต้องผ่านการฝึกอบรมด้วยเครื่องจำลองสถานการณ์การเดินรถ (Traffic Control Simulator) และต้องผ่านการทดลองปฏิบัติงานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ

Member of , APTA and NOVA.