Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
Home |
BEM Career |
FAQ |
Contact US |
Sitemap |
Skip Navigation Links
MRT Blue Line
MRT Purple Line
Ticket
MRT Life
News and Activities
Service Above All Else
B2B
Menu Skip Navigation Links
News and Activities
 
MRT สร้างฝันปันน้อง สู้ห้องเเเห่งการเรียนรู้

 

 

MRT สร้างฝันปันน้อง สู้ห้องเเเห่งการเรียนรู้

 

 

รถไฟฟ้า MRT ส่งสุขท้ายปีด้วยโครงการดีดีเพื่อสังคม โดยมีจิตอาสา BEM ร่วมใจกันพัฒนาห้องสมุด พร้อมมอบอุปกรณ์การเรียนการสอน เเละหนังสือที่ผู้โดยสารร่วมกันบริจาคในกิจกรรม "Give Books Get Back with MRT" เพื่อมอบให้น้องๆ โรงเรียนวัดฉัตรเเก้วจงกลณี เขตบางพลัด กทม. เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการศึกษาของเด็กเเละเยาวชน รายรอบเส้นทางโครงการรถไฟฟ้า MRT

ย้อนกลับ
Member of , APTA and NOVA.