Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
Home |
BEM Career |
FAQ |
Contact US |
Sitemap |
Skip Navigation Links
MRT Blue Line
MRT Purple Line
Ticket
MRT Life
News and Activities
Service Above All Else
B2B
Menu Skip Navigation Links
News and Activities
 
BEM สร้างฝัน ปันน้อง สู่ห้องแห่งการเรียนรู้

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560

 

BEM สร้างฝัน ปันน้อง สู่ห้องแห่งการเรียนรู้

 

 

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) นำโดยคุณอัลวิน จี รองกรรมการผู้จัดการ สนับสนุนปฏิบัติการ (ลำดับที่ ... จาก....) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมมอบหนังสือและอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ชุมชนสวนผัก กรุงเทพมหานคร โดยมีคุณไพรัช สุทธิอาจ รักษาการหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน สำนักงานเขตจตุจักร ภายใต้โครงการ “BEM สร้างฝัน ปันน้อง สู่ห้องแห่งการเรียนรู้” เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการศึกษาของเด็กและเยาวชน ในสถานศึกษารายรอบเส้นทางโครงการรถไฟฟ้า MRT เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา

 

 

 

 

 

ย้อนกลับ
Member of , APTA and NOVA.