Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
หน้าแรก |
ร่วมงานกับ BEM |
ถาม – ตอบ |
ติดต่อเรา |
แผนผังเว็บไซต์ |
Skip Navigation Links
รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน
รถไฟฟ้าสายสีม่วง
บัตรโดยสาร
MRT Life
ข่าวสารและกิจกรรม
การบริการเหนือสิ่งอื่นใด
ร่วมทำธุรกิจกับเรา
เมนู Skip Navigation Links
การบริการเหนือสิ่งอื่นใด
แบบฟอร์มข้อคิดเห็น
 
แบบฟอร์มข้อเสนอแนะข้อมูลผู้เสนอแนะ/ ร้องเรียน / คำชม

      
ชื่อ *  
นามสกุล *  
ที่อยู่
โทรศัพท์ *  
มือถือ  
E-mail
สถานีต้นทาง
สถานีปลายทาง
วันที่ใช้บริการ * Pop Up Calendar   
เวลาที่เกิดเหตุ :

หัวข้อที่ต้องการ ร้องเรียน / เสนอแนะ / คำชม
บุคลากร
ชื่อ
นามสกุล
ตำแหน่ง
หัวข้อ ติ-ชม
กิริยา - วาจา / Manner
การแต่งกาย / Grooming
การออกบัตรโดยสาร / Ticket Issued
อื่นๆ (ระบุ) / Other (Specify)

อุปกรณ์ / ขั้นตอนการดำเนินการ
หัวข้อ ติ-ชม
เครื่องออกเหรียญโดยสารอัตโนมัติ / Ticket Vending Machine : TVM
รถไฟฟ้า / Train
ห้องออกบัตรโดยสาร / Ticket Office
บันไดเลื่อน / Escalator
ประตูจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ / Automatic Fare Collection : AFC
ลิฟต์ / Elevator
ป้ายประชาสัมพันธ์ / Graphic and Signage
อื่นๆ (ระบุ) / Other (Specify)

รายละเอียด

ขอขอบพระคุณสำหรับข้อมูลที่มีคุณค่า

   
Member of , APTA and NOVA.