Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
หน้าแรก |
ร่วมงานกับ BEM |
ถาม – ตอบ |
ติดต่อเรา |
แผนผังเว็บไซต์ |
Skip Navigation Links
รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน
รถไฟฟ้าสายสีม่วง
บัตรโดยสาร
MRT Life
ข่าวสารและกิจกรรม
การบริการเหนือสิ่งอื่นใด
ร่วมทำธุรกิจกับเรา
เมนู Skip Navigation Links
บัตรโดยสาร
เงื่อนไขการใช้บัตรโดยสาร/เงื่อนไขการออกบัตรโดยสาร
สายสีน้ำเงิน
 
 
 
 
 

เหรียญโดยสาร

  • ใช้สำหรับการเดินทางหนึ่งเที่ยว ที่มีมูลค่าเท่ากับอัตราค่าโดยสารตามระยะทางที่ผู้โดยสารเลือก ซึ่งผู้โดยสารต้องหยอดเหรียญโดยสารคืนลงในที่รับเหรียญก่อนออกจากระบบ
  • สามารถใช้เดินทางในวันที่ออกเหรียญโดยสาร และ ณ สถานีที่ออกเหรียญโดยสารเท่านั้น หากไม่ใช้เดินทางภายในเวลาดังกล่าวถือว่าเหรียญโดยสารนั้นหมดอายุ แต่สามารถนำมาแลกคืนเป็นเงินได้ที่ห้องออกบัตรโดยสารในช่วงเวลาให้บริการ (06.00-24.00 น.)

 

..................................................................................................................... 

บัตรโดยสาร

     

      บัตรเติมเงิน

  • ใช้สำหรับเดินทางหลายเที่ยว
  • ใช้เดินทางได้ทั้ง 18 สถานี ในช่วงเวลาให้บริการ (06.00 น. – 24.00 น.)
  • สามารถออกบัตรโดยสารได้ที่ห้องออกบัตรโดยสารทุกสถานี (ยกเว้นบัตรโดยสารธุรกิจ)
  • สามารถเติมเงินได้ครั้งละเป็นจำนวนเท่าของ 100 บาทโดยที่มูลค่าภายในบัตรสูงสุดต้องไม่เกินที่บริษัทฯกำหนด
  • ไม่สามารถใช้เดินทางได้ เมื่อพ้นกำหนด 2 ปี นับจากวันที่ใช้เดินทางครั้งสุดท้าย (บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในกรณีที่ผู้โดยสารต้องการขอคืนบัตร)

 

..................................................................................................................... 

>>>เงื่อนไขการออกตั๋วโดยสาร ระบบรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน<<<

ระยะเวลาที่กำหนดให้อยู่ในระบบรถไฟฟ้า MRT ในพื้นที่ชำระเงินแล้ว

ระยะทางจากสถานีต้นทาง
ถึงปลายทาง

ระยะเวลาที่อยู่ในพื้นที่
ขำระเงินแล้วต้องไม่เกิน

ค่าธรรมเนียมต่อคน

สถานีเดียวกันหรือทุกสถานี

120 นาที

อัตราค่าโดยสารสูงสุดที่บริษัทฯ 
เรียกเก็บ ณ เวลานั้นๆ

 

ย้อนกลับ
Member of , APTA and NOVA.