Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
หน้าแรก |
ร่วมงานกับ BEM |
ถาม – ตอบ |
ติดต่อเรา |
แผนผังเว็บไซต์ |
Skip Navigation Links
รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน
รถไฟฟ้าสายสีม่วง
บัตรโดยสาร
MRT Life
ข่าวสารและกิจกรรม
การบริการเหนือสิ่งอื่นใด
ร่วมทำธุรกิจกับเรา
เมนู Skip Navigation Links
บัตรโดยสาร
เงื่อนไขการใช้บัตรโดยสาร/เงื่อนไขการออกบัตรโดยสาร
สายสีม่วง
 
 
 
 
 

เหรียญโดยสาร

  • ใช้สำหรับการเดินทางหนึ่งเที่ยว ที่มีมูลค่าเท่ากับอัตราค่าโดยสารตามระยะทางที่ผู้โดยสารเลือก ซึ่งผู้โดยสารต้องหยอดเหรียญโดยสารคืนลงในที่รับเหรียญก่อนออกจากระบบ
  • สามารถใช้เดินทางในวันที่ออกเหรียญโดยสาร และ ณ สถานีที่ออกเหรียญโดยสารเท่านั้น หากไม่ใช้เดินทางภายในเวลาดังกล่าวถือว่าเหรียญโดยสารนั้นหมดอายุ แต่สามารถนำมาแลกคืนเป็นเงินได้ที่ห้องออกบัตรโดยสารในช่วงเวลาให้บริการ (06.00-24.00 น.)

 

..................................................................................................................... 

บัตรโดยสาร

     

      บัตรเติมเงิน เอ็มอาร์ที พลัส

  • ใช้สำหรับเดินทางภายในเวลาที่กำหนดไว้ภายในบัตร
  • ใช้เดินทางได้ทั้ง 16 สถานี ในช่วงเวลาให้บริการ
  • สามารถออกบัตรโดยสารได้ที่ห้องออกบัตรโดยสารทุกสถานี

 

..................................................................................................................... 

>>>เงื่อนไขการออกตั๋วโดยสาร ระบบรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง<<<

ระยะเวลาที่กำหนดให้อยู่ในระบบรถไฟฟ้า MRT ในพื้นที่ชำระเงินแล้ว

ระยะทางจากสถานีต้นทาง
ถึงปลายทาง

ระยะเวลาที่อยู่ในพื้นที่
ขำระเงินแล้วต้องไม่เกิน

ค่าธรรมเนียมต่อคน

สถานีเดียวกันหรือทุกสถานี

120 นาที

อัตราค่าโดยสารสูงสุดที่บริษัทฯ 
เรียกเก็บ ณ เวลานั้นๆ

 

ย้อนกลับ
Member of , APTA and NOVA.