Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
หน้าแรก |
ร่วมงานกับ BEM |
ถาม – ตอบ |
ติดต่อเรา |
แผนผังเว็บไซต์ |
Skip Navigation Links
รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน
รถไฟฟ้าสายสีม่วง
บัตรโดยสาร
MRT Life
ข่าวสารและกิจกรรม
การบริการเหนือสิ่งอื่นใด
ร่วมทำธุรกิจกับเรา
เมนู Skip Navigation Links
รถไฟฟ้าสายสีม่วง
ข้อมูลความปลอดภัย
 
 
 
 

ข้อมูลความปลอดภัย

ข้อแนะนำการใช้ลิฟท์โดยสาร
- สำหรับผู้ทุพพลภาพ ผู้สูงอายุ สตรีมีครรภ์ และผู้ที่มีสัมภาระขนาดใหญ่ กรุณาใช้ลิฟต์
- กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในลิฟต์ ให้กดปุ่มแจ้งเหตุฉุกเฉินเพื่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ผ่านไมโครโฟน และลำโพงในตัวลิฟต์


ข้อระวังในการใช้บันไดเลื่อน
- ไม่ยืนพิงขอบบันไดเลื่อน
- ไม่เดินขึ้น-ลงบันไดเลื่อน
- ไม่รีบร้อนวิ่งลงบันไดเลื่อนเมื่อเห็นขบวนรถไฟจอดที่ชานชาลา
- ไม่นำรถเข็นเด็กลงบันไดเลื่อน
- ไม่ปล่อยให้เด็กใช้บันไดเลื่อนตามลำพัง
- ไม่กดปุ่มหยุดฉุกเฉินที่บริเวณด้านข้างบันไดเลื่อน โดยไม่จำเป็น หากฝ่าฝืนจะมีโทษปรับ
- กรุณาแจ้งเตือนให้ผู้โดยสารท่านอื่นทราบก่อนกดปุ่มฉุกเฉิน


การผ่านประตูอัตโนมัติอย่างปลอดภัย
- เก็บสัมภาระแนบลำตัวหรือยกสัมภาระขึ้นสูงกว่าประตูอัตโนมัติ
- ควรอุ้มเด็กที่ได้รับการยกเว้นค่าโดยสาร
- กรุณาอย่ากีดขวางทางเข้า-ออก ในขณะมีผู้ใช้ประตูอัตโนมัติ
- ผู้ทุพพลภาพ ผู้สูงอายุ และสตรีมีครรภ์ ควรใช้ประตูพิเศษ


ความปลอดภัยขณะรอรถไฟฟ้า MRTบริเวณชานชาลา
- ไม่รับประทานอาหาร ของขบเคี้ยว หรือ เครื่องดื่มทุกชนิดในบริเวณพื้นที่ชำระเงินแล้ว
- ไม่ยื่นมือหรือสิ่งของกีดขวางการปิดประตูรถไฟฟ้าและประตูกั้นชานชาลา
- ไม่เข้าหรือออกจากขบวนรถเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณว่าประตูกำลังจะปิด
- กรุณาเข้าแถว รอหลังลูกศรสีเหลือง และให้ทางแก่ผู้โดยสารออกจากขบวนรถก่อน เมื่อเข้าสู่ขบวนรถแล้ว กรุณาเดินเข้าสู่ที่ว่างด้านใน
- โปรดระมัดระวังช่องว่างระหว่างชานชาลาและขบวนรถไฟ และหากทำของตกลงไปในราง กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่
- ไม่กดปุ่มหยุดฉุกเฉินที่บริเวณด้านข้างบันไดเลื่อน โดยไม่จำเป็น หากฝ่าฝืนจะมีโทษปรับ
- กรุณาแจ้งเตือนให้ผู้โดยสารท่านอื่นทราบก่อนกดปุ่มฉุกเฉินความปลอดภัยขณะโดยสารรถไฟฟ้า MRT
- ไม่พิงประตูรถไฟฟ้า
- ไม่ยืนขวางประตูทางเข้า-ออกรถไฟฟ้า
- จับห่วงหรือเสา ตลอดการเดินทาง
- สำหรับรถเข็นผู้ทุพพลภาพ ให้ใช้สายนิรภัยรัดไว้เสมอ
- โปรดเอื้อเฟื้อที่นั่งต่อ สตรีมีครรภ์ เด็ก คนชรา และผู้ทุพพลภาพ


ความปลอดภัยในระบบรถไฟฟ้า MRT
- หากพบผู้มีพฤติกรรมต้องสงสัย กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่
- หากพบสิ่งของถูกวางลืมทิ้งไว้ โดยที่ไม่มีเจ้าของ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่

Member of , APTA and NOVA.