Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
หน้าแรก |
ร่วมงานกับ BEM |
ถาม – ตอบ |
ติดต่อเรา |
แผนผังเว็บไซต์ |
Skip Navigation Links
รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน
รถไฟฟ้าสายสีม่วง
บัตรโดยสาร
MRT Life
ข่าวสารและกิจกรรม
การบริการเหนือสิ่งอื่นใด
ร่วมทำธุรกิจกับเรา
เมนู Skip Navigation Links
รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน
ข้อมูลความปลอดภัย
 
  เกร็ดความรู้ด้านความปลอดภัยในการใช้ระบบรถไฟฟ้า MRT
 
 

ข้อระวังในการใช้บันไดเลื่อน บันไดเลื่อนที่สถานีรถไฟฟ้าเป็นบันไดเลื่อนที่ออก แบบ มาสำหรับใช้กับระบบขนส่งมวลชนโดยเฉพาะซึ่งมีความสูงและความเร็วมากกว่าบันไดเลื่อนทั่วไป
- โปรดระมัดระวังเป็นพิเศษในการใช้และจับราว บันได เลื่อนเสมอ
- หันหน้าไปตามทิศทางการเคลื่อนที่ของบันไดเลื่อน
- ให้ความดูแลเป็นพิเศษกับเด็ก คนชราและ ผู้ทุพพลภาพ
- กรณีที่ไม่ได้เปิดบันไดเลื่อน ให้ใช้บันไดธรรมดา ในการขึ้นลงเพราะบันไดเลื่อนจะมีความชันมากกว่า บันได ธรรมดา และขั้นบันไดสูงจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย
- ไม่ปล่อยให้เด็กใช้บันไดเลื่อนตามลำพัง
- ไม่ยืนขวางทางเข้า-ออกของบันไดเลื่อน
- ไม่นำรถเข็น หรือสัมภาระใหญ่ ขึ้น-ลง บันไดเลื่อน

................................................................................................................................ ........

การผ่านประตู อัตโนมัติอย่างปลอดภัย ประตูเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติเป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบสำหรับตรวจ จับ การเคลื่อนไหวของผู้โดยสาร ขณะที่เดินผ่านประตู

- ควรให้เด็กผ่านเข้าไปก่อน หรืออุ้มเด็กเล็กผ่านเข้า ประตู 
- ผ่านเข้าออกครั้งละ 1 คน
- ไม่หยุด หรือถอยหลังเมื่อผ่านประตูเข้าไปแล้ว
- ไม่เล่นกันขณะผ่านประตูอัตโนมัติ
- เก็บสัมภาระแนบลำตัวขณะเดินผ่านประตูอัตโนมัติ
- สตรีมีครรภ์ คนชราและผู้ทุพพลภาพ ให้ใช้ประตูพิเศษ

.................................................................................................................... ....................

ความปลอดภัยขณะรอรถไฟฟ้า MRTบริเวณชานชาลา ชั้นชานชาลาเป็นชั้นที่ผู้โดยสารต้องมารอเพื่อขึ้น รถไฟฟ้า ระบบรถไฟฟ้าใต้ดินมีระบบประตูกั้นชานชาลาเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ

- ยืนห่างจากประตูกั้นชานชาลา
- ยืนรอด้านข้างประตูกั้นชานชาลา เพื่อเปิดทางให้ผู้โดยสารออกจากรถไฟฟ้าก่อน
- รอให้ประตูรถไฟฟ้าและประตูกั้นชานชาลาเปิดให้เรียบร้อย ก่อนขึ้นขบวนรถไฟ ไม่เข้า - ออกรถไฟฟ้า
  ขณะได้ยินเสียง ประตูกำลังปิด 
- ระมัดระวังในการก้าวข้ามช่องว่างระหว่างรถไฟฟ้าและชานชาลา หากทำของตกลงไปในรางรถไฟฟ้า
   “อย่าลงไปเก็บ” ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สถานี


- ไม่ยื่นมือ หรือสิ่งของใด ๆ เช่น ร่ม กระเป๋าถือ ฯลฯ กีดขวางการปิดประตูของรถไฟฟ้า และประตูกั้น
   ชานชาลาในขณะที่ประตูกำลังจะปิด 
- ไม่ยืนพิงประตูกั้นชานชาลา

ย้อนกลับ
Member of , APTA and NOVA.