Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
หน้าแรก |
ร่วมงานกับ BEM |
ถาม – ตอบ |
ติดต่อเรา |
แผนผังเว็บไซต์ |
Skip Navigation Links
รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน
รถไฟฟ้าสายสีม่วง
บัตรโดยสาร
MRT Life
ข่าวสารและกิจกรรม
การบริการเหนือสิ่งอื่นใด
ร่วมทำธุรกิจกับเรา
เมนู Skip Navigation Links
MRT Life
Promotion
 
 
"MRT Lucky Hour มาเช้า..ลุ้นโชค" เดินทางก่อน 7 โมงเช้าวันจันทร์-ศุกร์ ลุ้นโชค!
2 ตุลาคม - 29 ธันวาคมนี้

 

แตะ.. ก่อนเวลา 07:00 น. วันจันทร์-ศุกร์
ลุ้น.. ทุกวันที่ 1 และ 16 ของเดือน
รับโชค... เติมเงินฟรี 200 บาท รวม 3,000 รางวัล

ผู้โดยสารที่ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วง
ในวันจันทร์-ศุกร์ (ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์) ช่วงเวลาตั้งแต่เปิดให้บริการจนถึงเวลา 07.00 น.
(สายสีม่วง ตั้งแต่เวลา 05.30-07.00 น. /สายสีน้ำเงิน ตั้งแต่เวลา 06.00-07.00 น.)
 ตั้งแต่วันที่ 2 ต.ค. – 29 ธ.ค. 60 และเดินทางด้วยบัตรโดยสาร MRT หรือ MRT Plus ทุกประเภท
ลุ้นรับโชค.. ค่าโดยสาร 200 บาท ทุกวันที่ 1 และ 16  ของเดือน*
(หากติดวันหยุด จับวันทำการถัดไปหรือตามที่กำหนด) ครั้งละ 500 รางวัล รวม 6 ครั้ง 3,000 รางวัล

พิเศษ! จับรางวัลครั้งสุดท้าย ทุกสิทธิ์ ลุ้นอีก!
ค่าโดยสาร 1,300 บาท อีก 100 รางวัล ฟรี ค่าหักภาษี ณ ที่จ่าย 5%

รวมมูลค่าของรางวัลกว่า 700,000 บาท


ยิ่งเดินทางมาก..ยิ่งมีสิทธิ์มาก! เริ่ม 2 ตุลาคม – 29 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ:
*รางวัลรอบวันที่ 16 ตุลาคม 2560 จับรางวัลพร้อมกันในรอบวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 รวม 1,000 รางวัล

 

เงื่อนไขการรับสิทธิ์
1) ผู้โดยสารที่เดินทางด้วยบัตรโดยสาร MRT หรือ MRT PLUS ทุกประเภท ที่ใช้บริการรถไฟฟ้า MRT สายเฉลิมรัชมงคลและสายฉลองรัชธรรม ในวันจันทร์-ศุกร์ (ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์) ช่วงเวลาตั้งแต่เปิดให้บริการจนถึงเวลา 07.00 น.
2) สงวนสิทธิ์เฉพาะบัตรโดยสารที่มีข้อมูลการเดินทางทั้งขาเข้าและขาออกในวันเดียวกัน โดยต้องเข้าสถานีในช่วงเวลาตามที่กำหนดคือ ตั้งแต่เปิดให้บริการจนถึงเวลา 07.00 น. ในกรณีเกิดเหตุการณ์ระบบประตูเก็บค่าโดยสารอัตโนติบกพร่อง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การเข้าร่วมกิจกรรมของผู้โดยสารที่ไม่ได้มีการบันทึกข้อมูลบัตรผ่านระบบ
3) ยิ่งเดินทางมาก ยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลมาก สงวนสิทธิ์บัตรโดยสาร 1 ใบ/ 1 รางวัล/ 1 ครั้ง
4) ทำการสุ่มรางวัล (Random) ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
5) รางวัลประจำเดือน Top-up Valued มูลค่าเดินทาง 200 บาท  ครั้งละ 500 รางวัล จับรางวัล 2 ครั้ง/เดือน ทุกวันที่ 1 และ 16  (หากติดวันหยุด จับวันทำการถัดไปหรือตามที่กำหนด) รวม 6 ครั้ง 3,000 รางวัล จับรางวัลที่ บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ สาขา 2
    ก) ครั้งที่ 1 รอบวันที่ 16 ต.ค. 60 ข้อมูลเดินทางวันที่ 2-11 ต.ค. 60 จับวันที่ 1 พ.ย. 60
    ข) ครั้งที่ 2 รอบวันที่ 1 พ.ย. 60 ข้อมูลเดินทางวันที่ 12-27 ต.ค. 60 จับวันที่ 1 พ.ย. 60
    ค) ครั้งที่ 3 รอบวันที่ 16 พ.ย. 60 ข้อมูลเดินทางวันที่ 30 ต.ค.-13 พ.ย. 60 จับวันที่ 16 พ.ย. 60
    ง) ครั้งที่ 4 รอบวันที่ 1 ธ.ค. 60 ข้อมูลเดินทางวันที่ 14-28 พ.ย. 60 จับวันที่ 1 ธ.ค. 60
    จ) ครั้งที่ 5 รอบวันที่ 16 ธ.ค. 60 ข้อมูลเดินทางวันที่ 29 พ.ย.-14 ธ.ค. 60 จับวันที่ 18 ธ.ค. 60
    ฉ) ครั้งที่ 6 รอบวันที่ 1 ม.ค.61  ข้อมูลเดินทางวันที่ 15-29 ธ.ค. 60  จับวันที่ 4 ม.ค. 61
    *หมายเหตุ: จับรางวัลครั้งที่ 1 และ 2 พร้อมกัน 1,000 รางวัล ในวันที่ 1 พ.ย. 60
6) รางวัลใหญ่ Top-up Valued มูลค่าเดินทาง 1,300 บาท100 รางวัล จับรางวัลที่ บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ สาขา 2
     ก) จับรางวัลใหญ่ วันที่ 4 ม.ค. 61 ข้อมูลเดินทางระหว่างวันที่ 2 ต.ค.-29 ธ.ค. 60
7) ทางบริษัทฯ จะประกาศเลขบัตรโดยสารผู้มีสิทธิ์ได้รับรางวัลผ่านสื่อภายในระบบรถไฟฟ้า MRT โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ (
www.bemplc.co.th), แอพพลิเคชั่น (Bangkok MRT Application) และปิดประกาศที่สถานีทั้ง 18 สถานี (สถานีหัวลำโพง ถึงสถานีบางซื่อ)
    ก) ครั้งที่ 1 และ 2 ประกาศผลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 1-30 พ.ย. 60 ปิดประกาศที่สถานี วันที่ 2-30 พ.ย. 60
    ข) ครั้งที่ 3 ประกาศผลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 16 พ.ย. – 15 ธ.ค. 60  ปิดประกาศที่สถานี  วันที่ 17 พ.ย. – 15 ธ.ค. 60
    ค) ครั้งที่ 4 ประกาศผลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 1-31 ธ.ค. 60 ปิดประกาศที่สถานี  วันที่ 4-31 ธ.ค. 60
    ง) ครั้งที่ 5 ประกาศผลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 18 ธ.ค. 60 – 17 ม.ค. 61 ปิดประกาศที่สถานี วันที่ 19 ธ.ค. 60 – 17 ม.ค. 61
    จ) ครั้งที่ 6 และ ประกาศผลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 4 ม.ค. – 3 ก.พ. 61 รางวัลใหญ่ ปิดประกาศที่สถานี วันที่ 5 ม.ค. – 3 ก.พ. 61
8) ผู้โชคดีสามารถติดต่อรับสิทธิ์ได้ที่ห้องออกบัตรโดยสารสถานีรถไฟฟ้า MRT สายเฉลิมรัชมงคล สถานีหัวลำโพงถึงสถานีบางซื่อ รวม 18 สถานี โดยต้องแสดงบัตรโดยสารที่ได้รับสิทธิ์ และทำการกดรับสิทธิ์ผ่านแอพพลิเคชั่น (Bangkok MRT Application) บริเวณหน้าห้องออกบัตรโดยสาร ภายใน 30 วันหลังจากประกาศผลผู้โชคดี มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
9) ในกรณีที่ผู้โชคดีไม่สะดวกรับสิทธิ์ผ่านแอพพลิเคชั่น สามารถติดต่อแสดงสิทธิ์รับรางวัลได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูล เบอร์โทร 02-624-5200 ภายใน 30 วันหลังจากประกาศผลผู้โชคดี มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
10)  สงวนสิทธิ์การเติมมูลค่าเฉพาะเลขบัตรโดยสารที่ถูกรางวัลเท่านั้น
11)  บริษัทฯ เป็นผู้ชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของราคาของรางวัล ที่มีมูลค่ามากกว่า หรือเท่ากับ 1,000 บาท
12)  ของรางวัลในรายการนี้ไม่สามารถเปลี่ยนหรือแลกเป็นเงินสดได้ และไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบ
13)  ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องยินยอมให้ทางบริษัทฯ นำชื่อ-นามสกุลและรายละเอียดอื่นใดของผู้ได้รับรางวัล ทั้งภาพ และเสียงออกเผยแพร่เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรับรางวัลชิงโชคตามที่เห็นสมควร
14)  คำตัดสินของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
15)  ผู้โดยสารที่เข้าร่วมรายการระหว่างระยะเวลาการส่งเสริมการขายนี้ ควรศึกษาทำความเข้าใจและยอมรับข้อกำหนด ตามกติกาหรือเงื่อนไขก่อนการร่วมกิจกรรมนี้
16)  พนักงานและครอบครัวของ บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ รวมทั้งบริษัทที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนี้ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ
17)  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข รายการนี้ได้โดยมิต้องแจ้ง ให้ทราบล่วงหน้า
18)  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อที่ ศูนย์บริการข้อมูล โทร 02-624-5200

 


ย้อนกลับ
 
  
 

  
 
Member of , APTA and NOVA.