Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
หน้าแรก |
ร่วมงานกับ BEM |
ถาม – ตอบ |
ติดต่อเรา |
แผนผังเว็บไซต์ |
Skip Navigation Links
รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน
รถไฟฟ้าสายสีม่วง
บัตรโดยสาร
MRT Life
ข่าวสารและกิจกรรม
การบริการเหนือสิ่งอื่นใด
ร่วมทำธุรกิจกับเรา
เมนู Skip Navigation Links
บัตรโดยสาร
ประเภทบัตรโดยสาร
สายสีน้ำเงิน
บัตรเติมเงิน
บัตรผู้สูงอายุ
 
 
 
 
 

บัตรผู้สูงอายุ

  

   

    
    

•  ลด 50% จากอัตราค่าโดยสารปกติทุกเที่ยวการเดินทาง

•  สำหรับผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปี ขึ้นไป

•  ออกบัตรขั้นต่ำครั้งแรกราคา 180 บาท  (ประกอบด้วย มูลค่าการเดินทาง 100 บาท ค่ามัดจำบัตร 50 บาทและค่าธรรมเนียมการออกบัตร 30 บาท)

•  สามารถออกบัตรและเติมเงินได้ที่ห้องออกบัตรโดยสาร (Ticket Office)

•  ใช้เดินทางในระบบรถไฟฟ้า MRT ทั้งสายสีน้ำเงินและสายสีม่วง ในช่วงเวลาให้บริการ

•  สามารถเติมเงินได้ครั้งละเป็นจำนวนเท่าของ 100 บาท โดยที่มูลค่าภายในบัตรสูงสุดต้องไม่เกิน 2,000 บาท

    ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถตรวจสอบอัตราค่าโดยสารได้ที่เมนู : บัตรโดยสาร > ตารางอัตราค่าโดยสาร

สิทธิพิเศษ 
1.  สำหรับบุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 60ปี ขึ้นไป จะได้รับการลดหย่อนค่าโดยสารเช่นเดียวกับผู้สูงอายุ

 

***** ผู้โดยสารที่ใช้บัตรเติมเงินผิดประเภท  *****

ต้องเสียค่าธรรมเนียมไม่เกิน 20 เท่าของอัตราค่าโดยสารสูงสุด ณ เวลานั้น


ย้อนกลับ
Member of , APTA and NOVA.